Bảng giá truyền hình

Select Template

 • Combo 22Mbps
 • $250.000đ

  /tháng

 •   Hòa mạng
 •   6th
 •   Trả 6th
 •   12th
 •   Trả 12th
 • Combo 35Mbps
 • $275.000đ

  /tháng

 •   Hòa mạng
 •   6th
 •   Trả 6th
 •   12th
 •   Trả 12th
 • Combo 50Mbps
 • $390.000đ

  /tháng

 •   Hòa mạng
 •   6th
 •   Trả 6th
 •   12th
 •   Trả 12th
 • Combo 65Mbps
 • $490.000đ

  /tháng

 •   Hòa mạng
 •   6th
 •   Trả 6th
 •   12th
 •   Trả 12th

giá gói Super

Select Template

 • Super 22
 • $[goi22]

  /tháng

 •   Hòa mạng
 •   Miễn phí
 • Super 35
 • $[goi35]

  /tháng

 •   Hòa mạng
 •   Miễn phí
 • Super 50
 • $[goi50]

  /tháng

 •   Hòa mạng
 •   Miễn phí
 • Super 65
 • $[goi65]

  /tháng

 •   Hòa mạng
 •   Miễn phí

Cáp quang doanh nghiệp

Select Template

 • Business - 60Mbps
 • $[bu]

  /tháng

 •   Miễn phí
 •   CK Quốc tế
 • Public+ - 80Mbps
 • $[pu]

  /tháng

 •   Miễn phí
 •   CK Quốc tế
 • Plus - 80Mbps
 • $[plus]

  /tháng

 •   Miễn phí
 •   CK Quốc tế
 • Silver - 100Mbps
 • $[sil]

  /tháng

 •   Miễn phí
 •   CK Quốc tế