Bảng giá truyền hình

Select Template

 • Combo 22Mbps
 • $250.000đ

  /tháng

 •   Hòa mạng
 •   6th
 •   Trả 6th
 •   12th
 •   Trả 12th
 • Combo 35Mbps
 • $275.000đ

  /tháng

 •   Hòa mạng
 •   6th
 •   Trả 6th
 •   12th
 •   Trả 12th
 • Combo 50Mbps
 • $390.000đ

  /tháng

 •   Hòa mạng
 •   6th
 •   Trả 6th
 •   12th
 •   Trả 12th
 • Combo 65Mbps
 • $490.000đ

  /tháng

 •   Hòa mạng
 •   6th
 •   Trả 6th
 •   12th
 •   Trả 12th