Bảng giá truyền hình

Select Template

 • Combo F6
 • [combo6]/tháng

 •   Hòa mạng
 •   6th
 •   Trả 6th
 •   12th
 •   Trả 12th
 • Combo F5
 • [combo5]/tháng

 •   Hòa mạng
 •   6th
 •   Trả 6th
 •   12th
 •   Trả 12th
 • Combo F4
 • [combo4]/tháng

 •   Hòa mạng
 •   6th
 •   Trả 6th
 •   12th
 •   Trả 12th
 • Combo F3
 • [combo3]/tháng

 •   Hòa mạng
 •   6th
 •   Trả 6th
 •   12th
 •   Trả 12th

giá trang chủ

Select Template

 • F6-22Mbps
 • [goif6]/tháng

 •   Hòa mạng
 •   Miễn phí
 • F5-27Mbps
 • [goif5]/tháng

 •   Hòa mạng
 •   Miễn phí
 • F4-35Mbps
 • [goif4]/tháng

 •   Hòa mạng
 •   Miễn phí
 • F3-45Mbps
 • [goif3]/tháng

 •   Hòa mạng
 •   Miễn phí
 • F2- 55Mbps
 • [goif2]/tháng

 •   Hòa mạng
 •   Miễn phí

Cáp quang doanh nghiệp

Select Template

 • Business - 60Mbps
 • [bu]/tháng

 •   Miễn phí
 •   CK Quốc tế
 • Public+ - 80Mbps
 • [pu]/tháng

 •   Miễn phí
 •   CK Quốc tế
 • Plus - 80Mbps
 • [plus]/tháng

 •   Miễn phí
 •   CK Quốc tế
 • Silver - 100Mbps
 • [sil]/tháng

 •   Miễn phí
 •   CK Quốc tế